Systémy a výroba

Plánovanie a výroba na najvyššej úrovni

Proces výroby zodpovedá najvyšším medzinárodne platným štandardom pre farmaceutické spoločnosti. Dôsledne napĺňa prísne úradné smernice a regulačné požiadavky v rámci EÚ a Nemecka, rovnako tak ako spĺňa požiadavky všetkých partnerov z mimoeurópskych krajín. Na výrobných linkách vznikajú lieky najvyššej kvality zásluhou vysokokvalifikovaných spolupracovníkov, ktorých znalosti a dlhodobé skúsenosti vo vývoji, výrobe a testovaní liekov, sú základnými piliermi vynikajúcich výsledkov vo výrobe.

V cGMP – konformných čistých priestoroch sa vyrábajú sterilné tekuté aj polotuhé formy liečiv, ako sú očné, ušné a nosové kvapky, či očné masti. Široké spektrum výroby dopĺňa výroba pevných foriem liečiv, ako sú obalené tablety, dražé, kapsule a granuláty.
Vysoký štandard spoločnosti URSAPHARM vychádza vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti z dokumentácie vyhotovenej na základe značného počtu úspešne absolvovaných auditov vykonaných národnými a medzinárodnými správnymi orgánmi. Ako príklad sú uvedené:

  • DIN EN ISO: 9001:2008
  • DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012
  • EU GMP/cGMP Standard