O firme

Filozofia firmy

Naša vízia – urobme z budúcnosti už súčasnosť.

Ako kreatívne konajúca firma s vysokými štandardmi kvality a inovatívnou tvorivosťou pristupujeme ku každej zverenej úlohe s otvorenosťou voči všetkému novému. K našej filozofii tak náleží spoločne pracovať vždy na najnovšom spôsobe vykonania. V budúcnosti sa plánujeme usilovať o nepretržitý kvalitatívny rast a upevniť na trhu pozíciu spoločnosti URSAPHARM, ako kompetentného partnera v otázkach ľudského zdravia.

URSAPHARM podporuje dobrovoľnú samoreguláciu farmaceutického priemyslu

URSAPHARM je členom Asociácie liečiv a spolupráca v zdravotníctve („Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e. V.“ (AKG)), ktorá bola iniciovaná v novembri 2007 farmaceutickými spoločnosťami a Nemeckou asociáciou farmaceutického priemyslu (BPI). AKG vo svojom Kódexe správania stanovuje záväzné pravidlá pre sebaovládanie svojich členov. Sú založené na právnych predpisoch platných v Nemecku (zákon o reklame liekov, zákon proti nekalej súťaži, zákon o liekoch, ustanovenia o nadobúdaní dávok a úplatkárstva v trestnom zákone).