EvoTears® – Unikátne očné kvapky1 určené k liečbe suchých očí spôsobených narušenou lipidovou vrstvou

Čo znamená narušená lipidová vrstva?

U takmer 60 % prípadov môže za suché oči výhradne narušená lipidová vrstva2, tj. nestabilná alebo neúplná lipidová (tuková) zložka slzného filmu. Táto zložka je vonkajšou vrstvou slzného filmu a predstavuje hranicu medzi okom a vonkajším prostredím. Jej úlohou je potlačovať predčasné odparovanie sĺz a stabilizovať vodnú zložku slzného filmu.

Narušená lipidová vrstva má za následok nadmerné odparovanie vodnej zložky slzného filmu, a teda suché oči. Vplyvom nestability slzného filmu môže dôjsť i k nadmernému slzeniu.

Typické príznaky narušenej lipidovej vrstvy sú:

 • Slziace oči
 • Pálenie očí
 • Nápadné ranné príznaky, ktoré v priebehu dňa poľavujú

Auge

Príčinami narušenej lipidovej vrstvy sú okrem iného:

 • Používanie digitálnych médií
 • Prievan alebo klimatizácia
 • Syndróm kancelárskeho oka
 • Nepriaznivé klimatické vplyvy/ podmienky

Základnou liečbou pri suchých očiach sú umelé slzy, avšak očné kvapky zamarené len na zvlhčenie očí, nemajú na oslabenú lipidovú vrstvu žiadny vplyv.

Vďaka EvoTears® je už od roku 2015 k dispozícii bezprecedentná terapeutická trieda v liečbe suchých očí.

EvoTears® – unikátna1 náhrada lipidov pre suché oči

 • Inovatívne, lipofilné, bez vody – vyrobené v Nemecku
 • Tvorbou ochrannej vrstvy na slznom filme nahradzuje funkciu lipidovej vrstvy
 • Tvorbou ochrannej vrstvy na slznom filme účinne chráni pred odparovaním
 • Neobsahuje pomocné látky

Pre EvoTears® je typické:

1. Perfluórhexyloktán

Vďaka inovatívnej látke perfluórhexyloktán je EvoTears® lipofilný, napriek tomu má rovnaký index lomu ako slza. To znamená, že nezhoršuje videnie.

Perfluórhexyloktán má ďalšie prospešné vlastnosti, ktoré sú pri liečbe suchých očí bezprecedentné. EvoTears® sa veľmi rýchlo rozprestrie a prekrýva slzný film, čím bráni predčasnému odpareniu vodnej zložky. Okrem toho má jedna kvapka približný objem iba 10 µl, a teda jedna 3 ml fľaštička EvoTears® obsahuje až 280 kvapiek.

2. Bezvodé zloženie

Očné kvapky EvoTears® obsahujú iba látku perfluórhexyloktán a sú vôbec prvými bezvodými kvapkami určenými k liečbe suchého oka. Očné kvapky EvoTears® nevyžadujú žiadne pomocné látky ako sú konzervanty, fosfáty alebo emulgátory.

EvoTears® sú prvé bezvodé kvapky určené k liečbe suchých očí. Pacienti sú spokojní s účinnou ochranou pred odparením vodnej zložky slzného filmu, ktorú kvapky poskytujú.

Používanie EvoTears®

Vďaka nízkemu povrchovému napätiu môže prípravok z fľaštičky uniknúť bez toho, aby na ňu bol vyvinutý tlak.


EvoTears® Doba použiteľnosti po prvom otvorení Informácie o skladovaní
3 ml očných kvapiek 6 mesiacov do 25 °C


1 vďaka perfluórhexyloktánu a zloženiu bez obsahu vody
2 Tong L et al. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2010. 51: 3449-3454.

EvoTears® je zdravotnícka pomôcka.
Pred použitím prečítajte pozorne návod na použitie, ktorý je priložený ku každému baleniu.

Ďalšie produkty