Zdravotnícke pomôcky

EvoTears®

EvoTears® – Posúvame liečbu suchých očí na novú úroveň

Očné kvapky EvoTears® predstavujú už od roku 2015 v liečbe suchých očí bezprecedentnú terapeutickú triedu. Ako vôbec prvé kvapky s bezvodým zložením sa pri liečbe suchých očí cielene zameriavajú na narušenú lipidovú vrstvu. Tá u 60 % pacientov1 býva jedinou príčinou suchých očí. Okrem toho EvoTears® ako vôbec prvé očné kvapky obsahujú perfluórhexyloktán.

Unikátna* náhrada lipidov, očné kvapky EvoTears® presvedčia svojou účinnosťou a znášanlivosťou.

Brand EvoTears® predstavuje nové očné kvapky určené k liečbe suchých a podráždených očí alebo očných viečok: EvoTears® OMEGA. Tieto očné kvapky umožňujú cielenú liečbu suchých očí spôsobených narušenou lipidovou vrstvou.

Pre informácie o výrobku zvoľte prosím výrobok

* vďaka perfluórhexyloktánu a bezvodému zloženiu